Coachende gespreksvoering

Inleiding bij de toetsen

Bij elk hoofdstuk na de inleiding staat een toets. Dat zijn negen toetsen; samen met de nulmeting en de twee slottoetsen zijn het er zelfs twaalf. Dat is rijkelijk veel voor een student in een module van achtien lessen. Het is voor een docent ook ondoenlijk om al die toetsen na te kijken, van feedback te voorzien en te beoordelen. Toch is er gekozen voor een toets bij elk hoofdstuk om zo de student de kans te geven om te toetsen in hoeverre hij de methode van dat hoofdstuk beheerst. Hij kan de toets met medestudenten bespreken en de ervaringen opnemen in een eindverslag. In overleg met de docent kan beslist worden welke toetsen gemaakt worden. Een of meer toetsen kunnen meetellen voor de eindbeoordeling, al of niet met het verslag over enkele andere toetsen.

 

Hoofdstuk

Toets nummer

Vooraf

1

Nulmeting

1. Inleiding Wim Donders

 

Geen toets

2. Coachen Inge van de Vorst

2

Gespreksverslag

3. Oplossingsgericht werken  Dick J. van Dijk en Louis Cauffman

3

Gespreksverslag

4. Criteriumgericht interview Jan Franse

4

Gespreksverslag

5. NLP Peter Dalmeijer

5

Gespreksverslag

6. RET Wouter Backx en Theo IJzermans

6

Tentamen

7. Mediation Lambert Boot

7

Gespreksverslag

8. Motiverende gespreksvoering Tom Boves en Fraukje Kolle

8

Gespreksverslag

9. Systeemtheorie Theo Bruekers

9

Gespreksverslag

10. Levensfragmentengesprek in de HSF-methode Wim Donders

10

Gespreksverslag

Slottoets Model 1 op het einde van de module

11

Slottoets in creatieve vorm

Slottoets Model 2 op het einde van de module

12

Slottoets met rollenspelen

 

De meeste toetsen zijn praktijktoetsen. De student voert een gesprek en maakt daarvan een verslag. Er worden richtlijnen gegeven voor een kort verslag en voor een uitgebreid verslag. In overleg met de docent wordt voor een vorm gekozen. Een enkele keer bestaat de toets uit het beantwoorden van vragen. In de docentenhandleiding staan dan de antwoorden.

 

Ook is opgenomen een procedure voor het onderling bespreken van verslagen.