Coachende gespreksvoering

Over de redacteur

Wim Donders was ruim dertig jaar docent gespreksvoering en coach aan de Fontys Hogeschool HRM en Psychologie (Personeel en Arbeid/Academie Mens Arbeid). Momenteel geeft hij trainingen op maat en individuele consulten, zie wimdonderscoachingentraining.nl

 

Heb je vragen over hoe een gesprekstraining kan worden opgezet in een opleiding, neem dan contact op met de schrijver van het boek: wajdonders@gmail.com

 

► over de auteursover de auteurs

Doelgroep

Coachende gespreksvoering is bedoeld voor studenten in sociaal-agogische opleidingen en de opleiding toegepaste psychologie.

 

Nieuwe druk verschenen

In juni 2016 is een nieuwe druk verschenen van Coachende gespreksvoering. In deze derde herziene druk zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd over onderwerpen die de laatste jaren actueel zijn in de coachingswereld:

 • Coachen bij verlies: het gaat om het coachen bij een verlies, van werk, van idealen of van een geliefde.
 • Conflictcoaching: bij mediation in een conflictsituatie staat de oplossing centraal. Bij conflictcoaching gaat het om het leren omgaan met een conflict: de mensen staan centraal. 

Op grond van uitkomsten van een onderzoek onder gebruikers is in deze druk het hoofdstuk 'Criteriumgericht interviewen' naar de website verplaatst, inclusief de uitwerking van de lessen voor docenten.

Bezoek de website voor meer informatie over de nieuwe druk.

 

Bent u docent?
Vraag alvast een docentexemplaar aan.

Over de website

De informatie op deze website hoort bij het boek Coachende gespreksvoering. De teksten zijn herschreven bij de uitgave van de tweede herziene druk in augustus 2011. Op deze site vinden de student en docent:

 • toetsen;
 • richtlijnen voor het maken van opdrachten:
  • richtlijnen voor het maken van een kort en uitgebreid verslag;
  • richtlijnen voor het onderling bespreken van opdrachten;
 • aanvullingen bij de verschillende hoofdstukken, zoals:
  • extra oefeningen;
  • extra theorie;
  • observatieformulieren.
 • online boek: de volledige tekst van het boek altijd bij de hand; 

 

Docenten kunnen daarnaast toegang krijgen tot het docentendeel van deze site. Daarop staan:

 • een schema voor 18 lessen;
 • de uitwerking van de 18 lessen;
 • sheets voor elke les, zowel voor de projector als voor de beamer;
 • casussen bij les 11 en 12;
 • diverse sheets.

Over het boek

De basis van elk gesprek is luisteren, samenvatten en doorvragen. Deze vaardigheden beschreef Wim Donders in Praktische gespreksvoering (Boom Onderwijs, 2007). Coachende gespreksvoering gaat verder waar het eerste boek eindigt. Het is bestemd voor iedereen die verantwoord kennis wil maken met een reeks van gesprekstechnieken voor gevorderden.

 

Wim Donders vroeg een aantal experts om hun kennis en praktijkervaring te beschrijven en realiseerde zo een staalkaart van methodes die ervaren coaches gebruiken. In elk hoofdstuk worden de theorie en de belangrijkste vaardigheden toegelicht. Aan de hand van oefeningen kun je er zelf ervaring mee opdoen.

Dit boek bestellen?

Dat kan in de webshop van Boom Hoger Onderwijs.

Proefhoofdstuk

Bekijk hier de inleiding van het boek.

 

Bekijk hier het proefhoofdstuk over Coachen (hoofdstuk 2) uit het boek.